Noorsportlaste terviseuuring

15.06.2010

Võimlemisklubi Janika palub  kõigil klubi võistlusvõimlejatel läbida noorsportlase tervisekontroll. Täpsem info : http://www.kliinikum.ee/noorsportlasele/index.php

Registreerimine:
Tartu Ülikooli Kliinikum
(Spordimeditsiini ja taastusravi kliinik)
          tel 731 9221
L.Puusepa 1a (Maarjamõisa
polikliinik), Tartu

Spordimeditsiini Sihatsutus                             tel 699 6515
Tondi 88 (III korrus), Tallinn
 

Noorsportlaste  tervisekontrolli sihtgruppi kuuluvad 7-19aastased
noored, kes osalevad regulaarselt spordiklubi, spordikooli või kooli
juures tegutsevates treeningrühmades ning kelle treeningtundide
(1 treeningtund = 60 minutit) kestus nädalas on  5  või enam tundi
(v.a kehalise kasvatuse tunnid).

Üldine noorsportlaste tervisekontrolli eesmärk on tagada iga sportlase
tervis ja ohutus nii treeningutel kui võistlustel.
Laste ja noorte osalemine
intensiivses treeningus ja  ka võistlusspordis  on suurendanud oluliselt
vajadust tervisliku seisundi järelevalve järele. Kehaline aktiivsus ja sportimine on terviseedenduse ja haiguste
ennetuse olulised vahendid. Kehalisele võimekusele mittevastava
koormusega ja avastamata terviseprobleemidega treenimise
tagajärjel võivad tekkida tõsised tervisekahjustused (näiteks südame-
veresoonkonna või tugi-liikumis süsteemi kahjustused)
või ka äkksurm.

Kehalise aktiivsusega seotud vigastuste ja haiguste diagnostika,
ravi, ennetuse ja taastusraviga ning terviseedendusega tegeleb
spordimeditsiin, mis on multidistsiplinaarne  meditsiinieriala.

Spordimeditsiini peamised tegevusvaldkonnad on:

 • väheliikuvast elustiilist tingitud krooniliste haiguste ennetamine,
 • spordimeditsiiniliste terviseuuringute läbiviimine,
 • toidulisandite ja farmakoloogiliste ainete kasutamise ning
  dopingukontrolli eetilised, meditsiinilised ja juriidilised aspektid,
 • invaspordi meditsiinilised aspektid,
 • sportlaste reisimisega ja
  aklimatiseerumisega seotud probleemid,
 • spordimeditsiinialane teadus- ja arendustegevus.

Spordimeditsiiniline terviseuuring

Suuremate kehaliste koormustega sportimist alustada soovivatel ning
regulaarselt ja intensiivselt treenivatel inimestel (sh noorsportlastel)
on soovitav läbida kompleksne arstlik terviseuuring, mille eesmärgiks
on:

 • eluohtlike ja/või puudeid põhjustavate  seisundite
  väljaselgitamine,
 • haigus - ja traumaeelsete seisundite avastamine,
 • vereringe riskifaktorite kindlakstegemine,
 • ülekoormuse ennetamine,
 • tervisliku seisundi ja vajadusel kehalise võimekuse hindamine.