Lähte laagri info

08.08.2012

 

Lähte laagri  I vahetus 17. - 21. augustil,  II vahetus 22. - 26. augustil
 
 
Laagrisse saabumine kell 11.00.  Laagri lõpp 17.00. 
 
Laagrivahetuse maksumus on 110 EUR.
I osamakse 60€ tuleb tasuda 5.juuniks
II osamakse 50€ tuleb tasuda 5.augustiks
 
Lähte laagrisse EI OLE vaja kaasa võtta madratsit, tekke, patju ega voodipesu.

Laagri eest tasumine:

Tallinna osakond:
Võimlemisklubi Janika Tallinn,  arve nr 17000583442 Nordea pank. 
Selgitusse palume kirjutada: Õppetreening-kogunemine Ahjal või Lähtel, vahetuse kuupäevad, lapse ja treeneri nimed.
 
Tartu osakond:
Võimlemisklubi Janika arveldusarvele nr. 10102001526002 SEB või 221025977557 Swedbank. Selgitusse palume kirjutada: Õppetreeningkogunemine Ahja või Lähte, vahetuse kuupäevad, lapse ja treeneri nimed.  

 
 Alates 2011.a. pole arstitõend laagrisse minekul kohustuslik. Vastutajaks on lapsevanem või hooldaja, kes peab vajadusel teatama laagrijuhatajale lapse tervisehäiretest ja terviseseisundist tulenevatest eritingimustest.