Info Tartu laste kinnitamise kohta

21.10.2010

Lugupeetud lapsevanem!
 
Seoses uue süsteemi käivitamisega Tartu linnas sellel sügisel, peavad huvitegevustes osalejad kinnitama veebipõhises keskkonnas enda osaluse konkreetses huviringis, -klubis. Alla 18 a laste puhul peavad kinnituse tegema nende vanemad/hooldajad. See tähendab, et igal lapsevanemal tuleb veebipõhiselt kinnitada, et tema laps osaleb VK Janika Võimlemiskooli treeningtegevuses. Alljärgnevalt toome välja juhendi, kuidas saate lapse osalust huviringis kinnitada:
 
Huvitegevuses osaluse kinnitamine 
Mine veebiaadressile www.tartu.ee/kotoetused/kinnitus
(avalehel on täpne juhend)
Kinnitamiseks on vajalik ID-kaart ja PIN 1 kood

Tegevus:
        
1. Esimest korda sisenedes sisesta oma kontaktandmed
2. Kinnita (osaleb / ei osale) enda või lapse osalus huvitegevuses
 
Lisainfo:  
* VK Janika 7303099, kadri@vkjanika.ee (kui teie lapse nime taga ei kajastu VK Janika Võimlemiskooli, palun võtke ühendust meie kontoriga)
* Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna sporditeenistus, 736 1365,pilvi.parnat@raad.tartu.ee
 
Teadmiseks:
* Kinnitust saab teha vaid Tartu linna sissekirjutust omava lapse kohta.
* Kinnitust saab kuni 2005 a. (k.a) sündidnud laste kohta.
* ID-kaardi puudumisel peab lapsevanem isiklikult pöörduma 
Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna sporditeenistuse osakonda ning 
tegema kinnituse kohapeal.
* Palume teil aegsasti kontrollida, kas teie lapse nimi kajastub eelpool 
mainitud veebikeskkonnas VK Janika klubi nime all. Vajaduse korral saab 
klubi muudatusi teha kuni 31.oktoobrini. Lapsevanema kinnitus peab 
olema tehtud 15.detsembriks 2010.

 
Parimat soovides ja ette tänades,
VK Janika Võimlemiskool